Το χρόνο να λαβώσω - Σωκράτης Μάλαμας

Ερμηνευτές:
Στίχοι:
Μουσική: