Της ανάμνησης ο πόνος - Αλέξης Πανουτσόπουλος & Αργύρης Παπαδάκης

Ερμηνευτές:,
Στίχοι:
Μουσική: