Στην καρδιά - Θέμης Αδαμαντίδης

Ερμηνευτές:
Στίχοι:
Μουσική:


Φεύγω αλλά κοίτα να σκεπαστείς καλά
κάνει τόσο κρύο απόψε, παγωνιά, ερημιά.
Φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς
λίγο απότομα και κάπως νευρικά, όταν πιεις.
...

Στην καρδιά στίχοι (συνέχεια) »