Στιχουργός Νικόλας Ευαντινός

Έρημος - Φέρ' το Φόκο & Μάρθα Φριντζήλα

Έρημος - Φέρ' το Φόκο & Μάρθα Φριντζήλα

Στίχοι:
Μουσική:


Αυτός που χτίζει και για θεμέλιο
έχει ενός παιδιού το γέλιο
μιλά στης ρίζας το νερό
και λέει ανήμπορος: "μπορώ!"

...

Έρημος στίχοι (συνέχεια) »