Ανατολή - Ti.po.ta & Σωκράτης Μάλαμας

Ερμηνευτές:,
Στίχοι: &
Μουσική: