Μυρίζει βροχή - Μάγδα Βαρούχα

Ερμηνευτές:
Στίχοι:
Μουσική: