Στιχουργός Joanna Drigo

Αλλεργία στις δεσμεύσεις - Joanna Drigo

Αλλεργία στις δεσμεύσεις - Joanna Drigo

Στίχοι:
Μουσική:


Και τώρα είσαι εδώ
κι ας μου είχες πει δε θα ξαναγυρίσεις
και τη πόρτα πίσω σου είχες χτυπήσει

Τώρα λες είσαι καλά...
...

Αλλεργία στις δεσμεύσεις στίχοι (συνέχεια) »