Του κόσμου τ' ακριβά - Σωκράτης Μάλαμας

Ερμηνευτές:
Στίχοι:
Μουσική: