Μάτια κλειστά - Alex Sid

Στίχοι:
Μουσική:


Μάτια κλειστά
Παίρνουν ανάσα
Να ξεχάσουν
Ό,τι έχουν πει

...

Μάτια κλειστά στίχοι (συνέχεια) »