Ανάμεσα στα άστρα - Μαρίζα Ρίζου

Ερμηνευτές:
Στίχοι:
Μουσική: