Όμορφη πόλη - Ψόφιοι Κοριοί

Ερμηνευτές:
Στίχοι:
Μουσική: