Το κορίτσι της βροχής - Μάνος Ξυδούς

Ερμηνευτές:
Στίχοι:
Μουσική: