Το μαύρο - Βιολέτα Ίκαρη

Ερμηνευτές:
Στίχοι:
Μουσική: