Φεύγεις και φεύγω - Γλυκερία

Ερμηνευτές:
Στίχοι:
Μουσική: