Ταξίδι στη βροχή - Τάκης Σωτηρχέλλης

Ερμηνευτές:,
Στίχοι:
Μουσική: