Η αγάπη αν είναι αυτό - Νίκος Ζιώγαλας

Ερμηνευτές:,
Στίχοι:
Μουσική: