Ο λύκος - Παρασκευάς Θεοδωράκης

Ερμηνευτές:
Στίχοι:
Μουσική: