Τυφλές ελπίδες - Παντελής Θαλασσινός

Ερμηνευτές:
Στίχοι:
Μουσική: