Ο Ήλιος Θεός - Βασίλης Σκουλάς

Ερμηνευτές:
Στίχοι:
Μουσική: