Το ίδιο λάθος - Γεωργία Νταγάκη

Ερμηνευτές:
Στίχοι:
Μουσική: