Μαράκι - Γιάννης Γιοκαρίνης

Ερμηνευτές:
Στίχοι:
Μουσική: