Βοσκαρουδάκι αμούστακο - Γιάννης Χαρούλης

Ερμηνευτές:,
Στίχοι:
Μουσική: