Μ' ένα αστέρι οδηγό - Κωσταντίνος Νταντής

Ερμηνευτές:
Στίχοι:
Μουσική: