Για χάρη σου - Γλυκερία

Ερμηνευτές:
Στίχοι:
Μουσική: