Τροχιά παραδείσου - Θανάσης Αθανασίου

Ερμηνευτές:
Στίχοι:
Μουσική: