Στα χαμηλά και στα ψηλά - Δημήτρης Ζερβουδάκης

Ερμηνευτές:
Στίχοι:
Μουσική: