Μέσα στη βουή του δρόμου - Domenica

Ερμηνευτές:
Στίχοι:
Μουσική:


Μέσα στη βουή του δρόμου
ήταν να βρω το όνειρό μου
να το βρω και να το χάσω
και ούτε πια που θα το φτάσω

...

Μέσα στη βουή του δρόμου στίχοι (συνέχεια) »