Αύρα - Δημήτρης Παναγόπουλος

Ερμηνευτές:
Στίχοι:
Μουσική: