Τ' αγιοπετρίτικα παιδιά - Δημήτρης Ζερβουδάκης

Ερμηνευτές:
Στίχοι:
Μουσική: