Μεταξύ μας - Γιώργος Σαμπάνης

Ερμηνευτές:
Στίχοι:
Μουσική: