Στιχουργός Γιάννης Γούνας

Ούτε γι' αστείο - Ανδριάνα Μπάμπαλη & Rous

Ούτε γι' αστείο - Ανδριάνα Μπάμπαλη & Rous

Στίχοι:
Μουσική:


Τρώγαμε στο δρόμο κάτι πρόχειρο στο χέρι,
και ύστερα πηγαίναμε να δούμε ουρανό…
Κλείναμε τη μηχανή να ακούσουμε το αστέρι
την ώρα που θα πέφτει καταπάνω μας γυμνό

...

Ούτε γι' αστείο στίχοι (συνέχεια) »