Άλεφ - Ανοιχτή Θάλασσα

Ερμηνευτές:
Στίχοι:
Μουσική: