Απόψε σιωπηλοί - Νίκος Παπάζογλου

Ερμηνευτές:
Στίχοι:
Μουσική: