Μαζί το χειμώνα - Μυρτώ Βασιλείου & Κώστας Τσίρκας

Ερμηνευτές:,
Στίχοι:
Μουσική: