Με το κρασί στο αίμα - Σωκράτης Μάλαμας

Ερμηνευτές:
Στίχοι:
Μουσική: