Με το κρασί στο αίμα - Σωκράτης Μάλαμας

Ερμηνευτές:
Στίχοι:
Μουσική:


Να 'μαστε πάλι εδώ, ξανά, στον ίδιο στεναγμό
αβέβαιοι πώς ήρθαμε, κανένας δε θυμάται.
Με το κρασί στο αίμα μας και με καλό καιρό
ήρθαμε να ξυπνήσουμε την πόλη που κοιμάται

...

Με το κρασί στο αίμα στίχοι (συνέχεια) »