Λίγοι στίχοι για τον Στίχο

Στίχος...

Για τα λόγια που δεν μπορούμε να πούμε, γράψαμε τα τραγούδια...
γιατί μέσα απ' τον στίχο βγαίνουν τα συναισθήματα...
αληθινά ή ψεύτικα...
πρωτόγνωρα ή γνώριμα...
καινούρια ή παλιά...
έρχονται και κάθονται πάνω στις λέξεις...
Είναι ο στίχος αυτός που έχει τη δύναμη να φτιάξει εικόνες,
να φτιάξει συναισθήματα,
να φτιάξει τη διάθεση,
να μας "φτιάξει"...

Ένας στίχος, χίλια συναισθήματα.

by vasum

Στίχος