Μόνο οι γενναίοι - Σαλίνα Γαβαλά

Ερμηνευτές:
Στίχοι:
Μουσική: