Μαυρομαλλούσα

Στίχοι:
Μουσική:

Στης Ανατολής τα βάθη
η καρδούλα μου εχάθη.
Μια μικρή μαυρομαλλούσα
ονειρεύτηκα απ’ τα Σούσα.

...

Μαυρομαλλούσα στίχοι (συνέχεια) »