Άλλα λόγια - Γιάννα Βασιλείου

Ερμηνευτές:
Στίχοι:
Μουσική: