Μικρές περιπλανήσεις - Μικρές Περιπλανήσεις

Ερμηνευτές:
Στίχοι:
Μουσική:


Μικρές περιπλανήσεις
μ' εκείνους που δεν ήρθαν
στις άδειες ώρες θα ακουμπήσεις,
θα χαθείς...

...

Μικρές περιπλανήσεις στίχοι (συνέχεια) »