Αυτή η νύχτα μένει - Δήμητρα Παπίου

Ερμηνευτές:
Στίχοι:
Μουσική: