Προχωράω - Αγγελική Ηλιάδη

Ερμηνευτές:
Στίχοι:
Μουσική:


Προχωράω, φεύγω μπροστά
Κι από το μηδέν ξεκινάω
Όνειρα έχω τόσα πολλά
Σε κανέναν δεν τα χρωστάω

...

Προχωράω στίχοι (συνέχεια) »