Διάφανος - Σωκράτης Μάλαμας

Στίχοι - Μουσική: Θανάσης Παπακωνσταντίνου

Στου δειλινού την άκρη αποκοιμήθηκα
σαν ξένος, σαν ξενάκι, σαν πάντα ξένος.
Κι ήρθε και κατακάθισε πάνω μου σαν σεντόνι,
όλη της γης η σκόνη...


Συνέχεια στίχων